Sikkerhetsregler

Sikkerhetsregler for Sotra Sportsdykkerklubb

1. Planlegging

 1. Alle dykk skal planlegges med meddykker og dykkeleder før ihopp. Eks. bestem svømmeretning, dybde, tid og formål. Avtaler skal overholdes. Bruk fellesjournal. Vær nøye med å få med alle data.
 2. Det skal dykkes innenfor gjeldende ikke-dekompresjonsgrenser for den gassen man puster på (luft/nitrox). Man kan planlegge å dykke etter computer, fremfor tabell, for bedre utnyttelse av bunntid.
 3. Planlegg og organiser krevende former for dykking nøye. Slik form for dykking skal ikke gjennomføres uten å være kvalifisert. Dekompresjonsstopp benyttes kun i nødstilfelle.
 4. Avtal på forhånd rutiner for samhold under dykket. Hvis kontakten brytes under dykket, let i ett minutt, gå deretter til overflaten og gjenopprett kontakten.

2. Organisering

 1. Alle dykk skal organiseres. Forskjellige typer dykk krever ulik form for organisering. Kan ikke et dykk organiseres på forsvarlig måte, skal det ikke gjennomføres.
 2. Alle dykk krever minst en person i overflateberedskap. Dersom det ikke er overflateberedskap tilstede skal dykket ikke gjennomføres.
 3. Undersøk om forholdene tilsier at et dykk kan gjennomføres tilfredsstillende. Eks. Vær og vind, strøm, tidevann, bunnforhold, båttrafikk, landstigningsmuligheter og varslingsmuligheter ved en alarmsituasjon.
 4.  Det skal alltid dykkes i «buddypar», solodykking tillates ikke.

3. Merking

 1. Marker alltid dykkestedet med dykkeflagg. Flagget skal være heist og godt synlig så lenge dykkeaktivitet pågår. Om natten skal dykkeflagg være opplyst, og hvis det dykkes fra båt skal båten i tillegg føre korrekte lanterner.

4. Dykkeleder

 1. Det skal alltid være oppnevnt en dykkeleder. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.
 2. Dykkelederens ansvar begrenser seg til planlegging, organisering, overflatesikring samt ledelse av redningsarbeidet.

5. Dykkeren

 1. Dykk ikke hvis du føler deg umotivert eller syk.
 2. Dykk ikke hvis du er påvirket av rusmidler. Vær oppmerksom på ettervirkninger.
 3. Dykk ikke under påvirkning eller ettervirkning av rusmidler. Det kan få alvorlige konsekvenser for dykkerens liv og helse. Alkohol eller andre rusmidler skal ikke inntas de nærmeste 8 timer før dykking. Hvis dykkeren har inntatt bedøvende eller stimulerende midler (medisiner o.a.) de nærmeste 24 timer før dykking, har han/hun plikt til å underrette dykkelederen om dette. Dykkeleder har myndighet til å avvise dykkeren dersom mistanke om ruspåvirkning.
 4. Legeundersøkelse kreves hvis du er i tvil om din fysiske helse.
 5.  Dykk ikke utover de begrensninger som erfaring, kvalifikasjoner, utstyr og prosedyrekrav setter. Påse at din meddykker også har den nødvendige erfaring og utstyr som dykket krever.

6. Utstyr

 1. Dykk alltid med komplett dykkerutstyr.
 2. Sjekk utstyret nøye før bruk. Gjør deg kjent med nytt og ukjent utstyr før bruk. Foreta kameratsjekk før hvert dykk.
 3. Det skal alltid medbringes minimum to lykter ved nattdykk. Det anbefales også bruk av «blinker».
 4. Ved all dykking skal det være førstehjelpsutstyr og oksygenkoffert tilstede og personer som kan betjene dette.

7. Dykket/etter dykk

 1. Maksimal dybde skal ikke overstige 20 m og maksimal dykketid skal ikke være over 60 minutter inkludert sikkerhetsstopp. Det anbefales at det gjennomføres sikkerhetsstopp.
 2. Man skal dykke i henhold til eget og buddyens erfarings-/kompetansenivå. Den enkelte dykker er selv ansvarlig for å følge egne begrensninger og klubbens sikkerhetsregler.
 3. Start oppstigning umiddelbart dersom en går over til å benytte reserveluft (for eksempel ”Pony Bottle”), eller dersom en har minimum 750 liter luft (50 bar på 15 liters flaske). Reservebeholdning skal fortrinnsvis være ubenyttet etter endt dykk.
 4. Sikre alltid positiv oppdrift i overflaten. Blås opp vesten og steng utventilen på tørrdrakt. Dropp vektbeltet om nødvendig.  Se etter alternativ ilandstigning enn dykkerbåten om det skulle bli nødvendig.

8. Temadykk

Temadykk er dykk arrangert av SSDK eller i samarbeid med SSDK og andre klubber/institusjoner, der det må påregnes dypere/mer krevende dykk enn faste terminturer. På slike dykk kan dykkere dykke i henhold til eget og buddyens erfarings-/kompetansenivå. Den enkelte dykker er selv ansvarlig for å etterleve anerkjente tabeller i forhold til gasstype, dybde og dekompresjon.

9. Revisjon

 1. Disse regler kan kun revideres etter vedtak av klubbens årsmøte.