Luftfylling

Kompressor og flaskebank med god kapasitet

Vi har en stasjonær kompressor av merke Bauer PE-250 HE (kjøpt ny i 2019) tilknyttet flaskebank med god kapasitet. Når flaskebank er full, tar det bare noen minutter å fylle et flaskesett. Fyllepanelet har både 200- og 300-bars uttak.

Luftfylling for gjester

Vi fyller gjerne luft til dykkere som ikke er medlemmer. Du møter bare opp 30 minutter før våre faste torsdag- og søndagsdykk, hvis ikke annet er avtalt, så vil dykkeleder hjelpe deg. Pris for ikke-meldem er kr 50,- per flaske, evt. 10,- for topping. Du kan betale med Vipps.

NB. Hvis du skal fylle luft på oksygenrensede flasker, må du selv ta med personlig filter, da vi ikke tilbyr annet enn vanlig pusteluft.

Luftfylling for medlemmer

Medlemmer som er over 18 år, får opplæring i bruk av fyllepanelet. Etter at opplæring er gjennomført og dokumentert, får du egen nøkkel til fyllerommet, så du kan fylle luft selv når du ønsker. Fyller du andre flasker enn til eget bruk, skal det betales full pris for disse. All fylling skal føres i loggbok.

NB. Kompressoren skal ikke brukes etter kl. 23:00, av hensyn til naboer.

Bærbar kompressor

Vi har også en bærbar mindre kompresor, Mistral M8-ET (kjøpt ny i 2018), som vi tar med oss når vi reiser på helgeturer.
Vi tar årlig luftprøve for å sikre at luften oppfyller myndighetskravene.
Instrukser for bruk og vedlikeholdsrutiner for kompressorer er beskrevet i klubbens internkontrolldokument.