Kontaktinfo

Styret 2021

Leder

Frank Robert Minde
Mob. 45 39 33 38
Daglig drift, HMS, aktivitet, helgeturer, nøkkeladministrasjon
post@ssdk.no

Nestleder/kasserer

Caroline Christiansen
Mob. 93 83 61 81
Økonomi, medlemsregistrering, web
post@ssdk.no 

Båtansvarlig

Simen Lunde Torbjørnsen
Mob: 47 85 85 47 
Følger opp/organiserer vedlikehold av båt, utleie, terminliste m.m.
baatansvarlig@ssdk.no

Klubbhusansvarlig

Morten Christiansen
Mob. 47 46 53 03
Drift, utleie, forbruksartikler, kiosk, vaskeliste m.m.
klubbhus@ssdk.no

Sikkerhetsansvarlig

Viljar Bjørnevik 
Mob. 40 48 30 71
Internkontroll, sikkerhetsutstyr, avvik
sikkerhet@ssdk.no

Kompressoransvarlig

Morten Christiansen
Mob. 47 46 53 03
Vedlikehold av kompressor
luft@ssdk.no