Beskyttet: Sikkerhet

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, skriv inn passordet nedenfor:

Rapporter uønsket hendelse / avvik

Formålet med rapporteringen er å fange opp potensielle risikoområder. Ved ¨å avdekke hvor og når uønskede situasjoner oppstår, kan vi kan forbedre rutiner for å unngå fremtidige hendelser. Det er derfor nyttig å melde fra også om situasjoner som ikke utviklet seg i alvorlig retning.

Her kan du også varsle om feil eller mangler på båt, klubbhus eller kompressor, som ikke er akutt eller haster.

Følgende hendelser bør alltid varsles:

  • Ulykker eller nestenulykker
  • Hvis noen bruker oksygen (selv om det ikke er ulykke)
  • Når klubbens sikkerhetsregler brytes
  • Grunnstøting med båt
  • Personskader

Du kan fylle ut skjemaet anonymt, hvis du ikke ønsker å stå frem med navn. Skjemaet blir sendt til sikkerhet@ssdk.no og behandles på styremøte. Dykkerelaterte avvik gjennomgås også på båtførermøter (men da i anonymisert form).

Ved driftsstopp på presse eller båt, send sms direkte til den ansvarlige i styret.

NB: For alvorlige hendselser, som ulykker eller nestenulykker, skal man fylle ut rapporteringskjema fra NDF.