Medlemssider

Her postes relevante nyheter for medlemmer.

Her finner du møtereferater fra styremøter, båtførermøter og årsmøter. (Passord sendes medlemmer på mail.)

Her finner du internkontrolldoukmentet som beskriver sikkerhetsrutiner og instrukser for klubbens aktiviteter og ansvarsområder. (Passord sendes medlemmer på mail.)

Det meste av interne medlemsdiskusjoner foregår i klubbens lukkede Facebook-gruppe for medlemmer (SSDK intern).

For å kommentere på et innlegg her på hjemmesiden, må du opprette en bruker. Første kommentar du legger inn må godkjennes av admin, deretter kan du legge inn kommentarer i alle innlegg, så lenge det er åpnet for det.