faste dykketurer

Praktisk info

Hvis du er ny i klubben, ikke har vært med oss på tur før, eller kanskje bare lurer på hvordan de faste dykketurene våre foregår, så har vi samlet all praktisk informasjon her.

To dykkere i god sikt

Møt opp i god tid før dykket, helst 30 min. før om du skal fylle luft.

Torsdag: 17:30
Søndag: 10:30

Båten går presis til oppsatt tid, så alt utstyr må være i båten før det.

Luftfylling skal bare utføres av personer over 18 år som har fått opplæring av SSDK for bruk av fyllepanelet. Dersom du ikke har fått dette, eller er gjestedykker, vil båtfører kunne hjelpe deg.

Ikke opphold deg unødig foran fyllepanelet når luftfylling pågår. Det er alltid en fare for at det kan skje uhell når man jobber med luft under høyt trykk.

Luftfylling skal loggføres i loggbok ved fyllepanelet.

Om man ikke har kombikort eller luftkort, skal det betales når man fyller (Vipps). Se prisliste.

Medlemmer har lov å fylle luft for andre, så lenge betaling skjer med Vipps. Gratis luftfylling med kombikort eller luftkort gjelder kun eget forbruk. (Misbruk kan føre til inndraging av nøkkelkort). 

 

Klubben har ikke utstyr til leie og dykkeren må ta med alt nødvendig utsyr selv.

Dersom du har glemt vesentlige deler av utstyret eller oppdager at noe er ødelagt må du avstå fra dykket, hvis du ikke kan låne utstyr av andre.

Har du hatt service på utstyret, kjøpt nytt, eller det er svært lenge siden du var i vannet, bør utstyret testes før du tar det med på tur. Defekt utstyr skaper forsinkelser og unødvendig stress for deg selv og dine meddykkere. Sjekk derfor utstyret jevnlig.

På nattdykk skal alle ha minst to lykter. «Blinker» er ikke påbudt, men båtførere blir glad om du bruker det.

Vi har heveballonger til utlån, som kan brukes til å heve spøkelsesredskaper man finner under dykket, om man ikke ønsker å bruke eget utstyr til dette.

Flaskene plasseres bakerst i «holderen» eller legges langs sidene i båten, så de ikke velter eller ruller rundt. Spør eventuelt båtfører hvor de kan legges.

Det er plass til 10 utstyrsstamper i båten, men da blir det veldig trangt. Hvis det er fullbooket tur, kan båtfører kreve at du rigger ferdig utstyret før det legges i båten, og lar stampen være igjen på land.

I utgangspunktet er det båtfører (dykkeleder) som bestemmer inndelingen av dykkerpar. Båtfører vil som regel følge dykkernes ønsker, med mindre sikkerhetsmessige årsaker tilsier andre parsammensetninger. 

Nybegynnere bør dykke sammen med noen mer erfarne. 

Alle må skrive seg inn på eget loggskjema som båtfører sender rundt.

Hvert buddypar har selv ansvar for å avtale hånd- og lyssignaler, gjøre buddysjekk, avtale hvem som leder dykket (evt. kompassbruk) og hvordan man skal svømme i forhold til hverandre.

Det vil ofte være hensiktsmessig å dykke i to puljer hvis det er mange dykkere. Dette er for at båtfører lettere skal kunne holde oversikten med de som til enhver tid er i vannet.

Båtfører gir beskjed når du skal begynne å gjøre deg klar. 

Dersom du skal dykke i andre pulje er det greit om du gir plass til de som skal dykke først. 

Det er lurt å ta med seg en flytedress på vintertid, som du kan ta på deg før eller etter dykket for å holde varmen. Du kan også ta med klesskift som kan ligge tørt fremme i baugen.

Båtfører (dykkeleder) informerer så langt det lar seg gjøre om dybde, topografi, evt. strøm eller andre forhold man må være obs på.

Båtfører gir beskjed om hvilken retning man skal svømme. Det er viktig at man prøver å holde planen, slik at båtfører vet hvor parene kan forventes å komme opp. Dersom det av en eller annen grunn er umulig å følge planen (pga. strøm eller dybde) er det bedre at man går opp og sier i fra, før man eventuelt fortsetter.

Maks dykketid 60 min, maks dybde 20 m.

Maks dybde avhenger av valgt dykketid. Det skal dykkes innenfor ikke-dekompresjonsgrenser og dykkernes erfarings-/kompetansesnivå. Følg enten tabell eller computer. Har man kun bottomtimer, skal man dykke etter tabell.

Hvis ikke annet avtales, gjelder alltid maks 45 minutter og 20 meter. Ønsker noen å dykke opp til 60 minutter, må det avtales på forhånd og godkjennes av båtfører.

OBS. Juniordykkere må følge egne sertifikatbegrensninger

For tematurer kan andre dybder/tider gjelde (kommer an på dykkemål/tema). Det vil i så fall varsles før påmelding.

Dersom avtalt bunntid overskrides vil båtfører tilkalle nødhjelp. Pass derfor på å nærme deg sikkerhetsstopp i god tid!

Ingen må hoppe i vannet før båtfører har gitt signal til dette. 

Så snart du har gjort ihopp, sørg for positiv oppdrift, sjekk at alt er OK og gi signal. Svøm deretter bort fra båten og gjør nedstigning når begge er klar. 

Ved nattdykk skal ikke dykkerlyktene være påslått på dekk. Pass også på at du ikke lyser mot båten etter ihopp. 

Gå ned langs land der dette er mulig.

Vær alltid oppmerksom på buddy. Dere skal ha kontakt gjennom hele dykket. 

Hvis dere mister hverandre, let i ett minutt og gå deretter til overflaten om dere ikke finner hverandre. Ikke gå ned igjen før dere har fått kontakt i overflaten.

Hvis en dykker fortsetter dykket etter at buddy har avbrutt det, er dette et brudd på klubbens sikkerhetsregler. Ingen skal dykke alene.

Hvis tre dykkere dykker sammen og en ønsker å avbryte mens de to andre vil fortsette, må man forsikre seg om at vedkommende har sikret oppdriftskontroll i overflaten før dykket fortsettes – i praksis betyr dette å bli med opp til overflaten. Ulykker kan også skje under oppstigning og i overflaten.

Avbryt alltid dykket om noe av utstyret svikter eller du ikke føler deg i form.

Båtfører har fått opplæring i nødprosedyrer som skal følges ved eventuell ulykke, disse finner du oppslått i båten.

Vi har lav terskel for å gi oksygen om noen føler seg uvel etter et dykk. (Det er bare fint å få øvd på det innimellom).

Anbefalt oppstigningshastighet er maks 10 meter i minuttet. Skal du gjennomføre et sikkerhetsstopp i 3 minutter, beregn minst 5 minutter total oppstingningstid fra du forlater bunn.

For rask oppstigning og utelatt sikkerhetsstopp vil øke faren for trykkfallssyke drastisk. Er du uheldig, gi beskjed til båtfører. Vi har lav terskel for å gi oksygen, hvis noen er uheldig med oppstigningen.

Planlegg for oppstigning langs land der dette er mulig

Du skal ha minimum 50 bar igjen på flaskesettet etter avsluttet dykk.

Husk å kontrollere hverandres lufttrykk flere ganger under dykket, spesielt om dere bruker mye luft og må opp før avtalt dykketid.

Gi besjed til båtfører og meddykker om du tror du vil bruke opp luften din før det har gått 45 minutter, så tar båtfører det med i planlegging av dykkested.

Vi tilrettelegger gjerne for fangstdykk på turene våre, men oppfordrer til å ikke ta mer enn man klarer å spise selv, og å følge minstemål.

Minstemål for fritidsfiske gjelder også dykkere:

  • Torsk 40 cm
  • Rødspette 27 cm 
  • Breiflabb 60 cm
  • Kamskjell 10 cm
  • Krabbe 13 cm
  • Kveite 80 cm

 

Tips: Om du bruker slynge/stikke, lag merke på skaftet for minstemål på breiflabb, så kan du lett måle før du stikker. Alt ser litt større ut under vann enn det egentlig er.

Fangst av hummer er forbudt for dykkere, selv i sesong, og det er nulltoleranse for å plukke hummer på klubbdykk.

Sørg for positiv oppdrift. Pust i ventilen om det er grov sjø. (Vær oppmerksom på at dette kan få ventiler til å fryse vinterstid.) 

Gi OK-signal til båtfører, enten med arm eller lys på deg selv / på land om det er mørkt. 

Svøm et stykke ut fra land, så båten kommer til for å plukke deg opp. (Spesielt ved sterk pålandsvind og/eller det er skjær i området.)

Ikke lys mot båten ved nattdykk. Dette blender båtfører og kan skape farlige situasjoner. Lys heller på et punkt på land, opp i luften eller på deg selv.

Hvis det er grov sjø på dagtid, kan det være vanskelig for båtfører å få øye på dykkere i overflaten som ligger et stykke unna. Da er det greit å lyse direkte mot båten.

Ved nødsituasjon, veiv med armene eller blink SOS-signal. 

Hvis du ikke ser båten og blir liggende lenge og vente, vurder å gå i land om mulig.

Så snart du har kommet opp i båten, sørg for at utstyret ditt legges slik at det ikke er i veien for andre dykkere som kommer opp etter deg. 

Motorkassen holdes fri for utstyr slik at man kan sette seg på den når man kommer opp.

De som har en ledig hånd hjelper til med å håndtere stige eller hjelper andre med påkledning. Båtfører har ofte nok med å styre båten og holde oversikt over det som skjer i sjøen.

Alle hjelper til med å tømme båten og gjøre rent etter seg hvis de f.eks. har sløyd fisk på dekk. Fiskeslo og kamskjellavfall kastes på så dypt vann som mulig.

Fangstnett skal ikke vaskes i skyllekaret dersom de har vært fulle av fisk eller kamskjell. 

Kompressor skal ikke være i gang etter kl. 23.00 (Hensyn til naboer)

Grunnet innbruddsfare er det viktig å ikke legge igjen verdisaker i klubbhuset. 

Husk å ta med nøkkel når du går (det er smekklås). Sjekk også at terassedør er låst.