Bli medlem i Sotra Sportsdykkerklubb

Medlemsregistrering

Vi bruker KlubbAdmin til registreringer av medlemmer og fakturering av kontingent. Dette er et felles system for all idrett organisert gjennom Norges Idrettsforbund (NIF).

Min Idrett blir din personlige portal til KlubbAdmin. Der kan du sjekke og eventuelt endre egne opplysninger (som adresseendringer hvis du flytter) eller se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg. Hvis du er medlem av flere idrettslag tilknyttet NIF, vil også disse vises her.

NB. Faktura og medlemskontingent sendes til den e-postadressen du har registrert på din profil. Sørg for at du registrerer riktig e-postadresse, så sikrer du at du får viktig informasjon fra klubben. Vi kommer ikke til å dele adressen din med andre eller sende ut spam. Dine personopplysninger ivaretas i henhold til NIF’s bestemmelser.

Etter at medlemskap er bekreftet og betalt, ordner vi med nøkkel og eventuell opplæring i bruk av fyllepanelet.

Dykkersertifikat

Du må ikke ha dykkersertifikat for å være medlem, men uten gyldig sertifikat får du ikke delta på dykking i klubbregi. Send derfor kopi av sertifikat til medlem@ssdk.no, så slipper du å måtte vise det på hver tur. Hvis du mangler sertifikat, er det flere i bergensområdet som tilbyr kurs. Klubben holder ikke egne kurs.

Medlemsplikter

Lover og regler

Medlemmer plikter å overholde NIFs, NDFs og Sotra Sportsdykkerklubbs regelverk og vedtak (se lovnorm), samt sette seg inn i og følge klubbens sikkerhetsregler.

Dugnad

Vi er en klubb som er drevet 100 % av frivillig innsats fra våre medlemmer. Som medlem forventes det derfor at du bidrar med litt dugnadsinnsats i løpet av året. For dem som ikke har styreverv eller er båtførere, innebærer det at man vasker klubbhuset ca. en gang årlig. Vi har også behov for vedlikehold av klubbhus og båt, og setter stor pris på at medlemmer deltar på dugnader der hvor man har noe å bidra med.

Utmelding

Utmelding av klubben skal skje skriftlig til medlem@ssdk.no eller at du melder deg ut via Min Idrett. Ubetalt kontingent er ikke gyldig som utmelding, men gjør at du mister dine medlemsfordeler frem til betaling er registrert.