Bli medlem i Sotra Sportsdykkerklubb

Medlemsregistrering

Vi bruker medlemsregisteret i KlubbAdmin, som er et felles medlemsregister for all idrett organisert gjennom Norges Idrettsforbund.
 
Det enkleste, for både oss og deg, er at du sender søknad via Min Idrett, som blir din personlige portal til KlubbAdmin. Da kan vi garantere for at dine personopplysninger ivaretas etter Norges Idrettsforbunds bestemmelser. Står du fast, kan du ta kontakt med klubbens kasserer, så hjelper vi deg.
 
I Min Idrett kan du få oversikt over og endre egne opplysninger (eks. adresseendringer hvis du flytter) eller se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg. Hvis du er medlem av flere idrettslag tilknyttet NIF, vil også disse vises her.
 
NB. Sørg for at du registrerer riktig e-postadresse, så sikrer du at du får viktig informasjon fra klubben. Vi lover å ikke spamme deg eller dele mailadressen din med andre.
 
Etter at søknad er registrert vil du få mail om betalingsinfo. Medlemskap er godkjent så snart betaling er registrert. Etter at medlemskap er bekreftet, ordner vi med nøkkel og opplæring i bruk av fyllepanelet.

Slik søker du medlemskap via Min Idrett

  1. Gå inn på minidrett.nif.no
  2. Opprett ny bruker via menyen og følg guiden. (Eventuelt logg på eksisterende bruker)
  3. Logg inn på MinIdrett.
  4. Gå til Medlemskap som du finner i menyen
  5. Trykk på Finn ny Klubb
  6. Søk opp: Sotra Sportsdykkerklubb – klikk inn på klubben som kommer frem under søkefeltet.
  7. Hak av i feltet «Dykking (gren)»
  8. Klikk på knappen «Send søknad»

Dykkersertifikat

Du må ikke ha dykkersertifikat for å være medlem, men uten gyldig sertifikat får du ikke delta på dykking i klubbregi. Send derfor kopi av sertifikat til medlem@ssdk.no, så slipper du å måtte vise det på hver tur. Hvis du mangler sertifikat, er det flere i bergensområdet som tilbyr kurs. Klubben holder ikke egne kurs.

Medlemsplikter

Lover og regler

Medlemmer plikter å overholde NIFs, NDFs og Sotra Sportsdykkerklubbs regelverk og vedtak (se lovnorm), samt sette seg inn i og følge klubbens sikkerhetsregler.

Dugnad

Vi er en klubb som er drevet 100 % av frivillig innsats fra våre medlemmer. Som medlem forventes det derfor at du bidrar med litt dugnadsinnsats i løpet av året. For de som ikke har styreverv eller er båtførere, innebærer det at man vasker klubbhuset ca. en gang årlig. Vi gjør også dugnader som går på vedlikehold av klubbhus og båt, og da settes det også stor pris på at medlemmer deltar.

Utmelding

Utmelding av klubben skal skje skriftlig til medlem@ssdk.no. Å ikke betale kontingent er ikke gyldig som utmelding, men gjør at man mister sine medlemsfordeler frem til betaling er registrert.

50 %

rabatt

på medlemskap ut året