Statusoppdatering båt

Skjærgårdstrollet står nå hos Bildøy Båt og Motor, hvor gear og motor ble tatt ut for tilstandsrapport.

Tilstandsrapport sier at giret må byttes. Vi avventer tilbakemelding på om motor også bør byttes eller om den kun trenger service.

Det er planlagt dugnadsarbeid for å gjøre forbedringer på skroget mens motoren er ute (for å gjøre det tettere).

Statusoppdatering 15. mars

Styret ser at uansett hvilken løsning vi velger, vil dette utgjøre en vesentlig kostnad for klubben, og det vil bli en sak for et ekstraordinært årsmøte å behandle. Styret planlegger å avholde styremøte 27. mars for å gå gjennom alternativer å presentere for et årsmøte, og vil sende ut innkalling og sakspapirer en dag eller to etter dette.

Styret ser for seg at vi snakker om 400-500 000 i ramme. Vi har vært i kontakt med banken som har sagt det er mulig å øke lånet med 400 000 (som vil være et minimumsbeløp for nytt gir + motor + arbeid) og å utvide lånetid med 10 år, som vil gi oss omtrent samme terminbeløp som i dag. Vi kan ikke øke terminbeløpet og de månedlige utgiftene våre utover det vi betaler i dag med de inntektene klubben har per dags dato. (Avdrag, renter og termingebyr på boliglån utgjør i dag kr 8025,- per måned)

Dette er en så stor kost for klubben at vi er nødt til å nøye overveie ulike alternativer, og dette er en stor jobb for styret å utrede.Vi ønsker å fortest mulig lande på en løsning som gjør at vi kommer oss i vannet igjen, uten å forhaste oss og gjøre dårlige valg som vil straffe seg i fremtiden.

For å unngå at et ekstraordinært årsmøte brukes til å fremme løsninger som ikke er godt nok utredet, oppfordrer vi derfor medlemmer som har gode innspill og alternative løsninger som man ønsker at skal tas opp til vurdering, fremmer dette til styret innen 27. mars.