Statusoppdatering båt uke 40

Godtfolk. Trollet står fremdeles på slipp hos Bildøy B&M. 

Akterdekk er nå sparklet, fiberstøpt og malt. Det er lagt ny støttekant for aludekk, dette er nå i trykkimpregnert materiale, innstøpt i fiber. Denne kanten og rennen bakom er også malt. Det ble oppdaget en gammel fiberstøp i rennen på styrbord side som ikke var tett. Denne ble utbedret. Det er påført hvit Gelcoat i hele motor rommet. 

Vi er i gang med montering av nytt instrumentpanel fra Yanmar.

Bildøy B&M starter montering av motor så snart de har kapasitet. 

Vi kan deretter begynne å lage dørk i motor rom, før vi monterer for styring, drivstoff, strøm, eksos og lensing. 

Det gjenstår også retting av flyndre, og forre dryppkant på alu dekket. 

Beste gjetting for båt på sjøen er trolig en gang i november måned.

Dugnadsarbeid Trollet, landligge 2023
Utbedring, reparasjonEstimert varighet, timerProsent gjennomførtUtførtKommentar
Skifte bjelkestøtter til dekk0Utgår
Montere ny 2 x 3» og 19mm bord3100PET, Frank, Morten
Demontere tanker3100Tore, Simen
Fjerne råtten dekksfiner og 2 x 3»3100Morten
Fjerne H bjelke ved flaskekasse1100PET
Fjerne gammel akslinghylse4100Tore, Simen
Fjerne alt treverk fra gammelt rorsystem4100Morten
Støpe inn ny akslinghylse5100Bildøy B&M
Overhale rorhylse380PET, Bildøy B&M skaffer talgpakning
Utbedre fribordkant akter10100Frank, PET, Morten, Mikael
Slipe reint rundt aksling utvendig og innvendig3100Tore, Simen
Fjerne gammel bunnplugg og giver foran motor3100Morten
Forlenge forre motorfeste, fiberstøp4100Bildøy B&M
Påføre Topcoat i motor rom8100Morten
Lage ny innvendig dekkskant, støpe fiber og male10100Frank, PET, Mikael
Tilbakeføring
Lage nye bunnstokker og ny dørk i motorrom10
Lage ny plassering for vannutskiller, montering2
Lage ny plassering for sjøvannfilter, montering2
Montere ny tank og giver5
Koble nye drivstoffslanger, pluss lufting2
Organisere og feste hydraulikkslanger til styring3
Rydde elkabler/ledninger3
Finne ny lokasjon for batterikasse1
Handle og montere ny batterikasse, Biltema?3
Montere batterier, koble nye kabler3
Montere og koble lensepumper3
Rengjøre motorrom8100Utført, ny før sjøsetting
Montere nytt instrumentpanel for Yanmar motor350PET, Merking av ledninger
Montere nytt tank instrument i samme konsoll2Kjøpe Yanmar instrument hos Bildøy B&M
Legge tetting og montere dekk, koble dren til gjennomføringer5Gummi list limes på forhøyning
Ny plassering og montering av grease pumpe3Trenger ny slange til pakkboks
Montere styresylinder og rorkult3Deler fra West Team
Montere eksosanlegg5
Sjekke/skifte lenseslanger3
Sjekke/skifte skrog gjennomføringer2
Skifte anoder3Må kjøpe nye før installering, ta mål
Male/bunnsmøre aksling og rorhylse2Hør med Bildøy B&M om de skal gjøre mer
Bunnsmøre flyndre etter sveising2
Se over dekk, klargjøre for montering, fjerne Teck7 langs tettekant1Løftes på plass uten luker
Montere defroster slanger, skifte ved behov3
Rette opp flyndre3Krever sveiser, West Team
Lage innvendig støtteplate for rorhylse3Mekaniker/sveiser, West Team
Lage brakett for styresylinder3Mekaniker/sveiser, West Team
Feste aludekk5Lengre skruer pga forhøyning, må måles
Motortest, utprøving og overlevering5Bildøy B&M -SSDK
162Sum timer, dynamisk

Legg igjen en kommentar