Statusoppdatering båt og dugnadsliste

Alle medlemmer, her er status på båt og dugnadsoppgaver som må gjennomføres.

Status på båten er følgende: Ny akslinghylse er montert og støpt på plass. Testmotor er på linje og motorlabbene er markert. Det er påført gelcoat på innvendig støpearbeid. Hull etter bunnplugg og giver er støpt igjen. Det er sveist nytt hold for akslinghylse utvendig. Vi har avtalt med Bildøy B&M at SSDK starter den del av dugnadsarbeidet vi kan gjennomføre før ny motor blir montert. Da unngår vi å ødelegge noe på ny motor mens vi jobber, pluss all tilkomst blir lettere. 

Morten har laget en liste over oppgaver han kommer på. Listen er dynamisk; oppgaver kan legges til og timene kan justeres etter hvert. Han vil prøve å oppdatere listen etter hvert som vi har utført jobbene.
Dersom du mener du kan bidra, kan du sende en mail til post@ssdk, så legger vi dere inn i Messenger gruppen kalt Dugnad skjærgårdstrollet. Her blir det publisert når/om det er andre medlemmer som planlegger å jobbe på båten. Materialer til oppgaver som krever det blir kjøpt inn fortløpende. 

I første omgang blir jobben å fjerne alt treverk fra gammelt rorsystem, og starte utbedring av området rundt akterspeil. Dette må samkjøres med utbedring av gammelt dekk og nytt avrenningsystem. Ny dørk i motorrom blir neste store oppgave. 

Ta kontakt med Morten på 47465303 om du lurer på noe i listen, eller har spørsmål rundt dugnadsarbeidet.

Oppgaver, utbedringEstimert varighet, timerProsent gjennomførtKommentar
Skifte bjelkestøtter til dekk10
Skifte gammel dekksfiner, evt.vurdere annen løsning10
Demontere tanker3100
Fjerne gammelt rorsystem4
Fjerne H bjelke ved flaskekasse1
Fjerne gammel akslinghylse4100
Fjerne alt treverk fra gammelt rorsystem4
Lage nye bunnstokker og ny dørk i motorrom10
Lage ny plassering for vannutskiller2
Tilbakemontering av tanker5
Koble nye drivstoffslanger2
Reorganisere hydraulikkslanger3
Rydde elkabler/ledninger3
Finne ny lokasjon for batterikasse1
Lage/montere ny batterikasse3
Montere batterier, koble nye kabler3
Støpe inn ny akslinghylse5100
Montere og koble lensepumper3
Rengjøre motorrom250Utført, ny før sjøsetting
Lage nytt dashbord for nytt panel3Merking av ledninger
Montere nytt instrumentpanel3
Legge tetting og montere dekk5
Ny plassering og montering av grease pumpe3
Fjerne gammel rorhylse4
Støpe inn ny rorhylse4Bildøy B&M
Montere eksosanlegg5
Sjekke/skifte lenseslanger3
Sjekke/skifte skrog gjennomføringer2
Skifte anoder3
Male/bunnsmøre aksling og rorhylse2
Bunnsmøre flyndre etter sveising2
Se over dekk, klargjøre for montering1
Utbedre fribordkant akter5Trearbeid og fiberstøp
Slipe reint rundt aksling utvendig og innvendig3100
Fjerne gammel bunnplugg og giver foran motor3100
Forlenge forre motorfeste, fiberstøp480Bildøy B&M
Montere nye defroster slanger3
Rette opp flyndre3Krever sveiser, Bildøy B&M
Lage innvendig monteringsplate for rorhylse3Mekaniker/sveiser
Lage brakett for styresylinder3Mekaniker/sveiser
Montere nye fylleslanger og stusser gjennom dekk4
Feste aludekk5
Motortest, utprøving og overlevering5Bildøy B&M -SSDK
139Sum timer, dynamisk