Statusoppdatering båt

Alle medlemmer. Her følger siste oppdatering angående båten vår. Den står fremdeles på bukk hos Bildøy Båt og Motor. I løpet av mai måned hadde vi håpet på fremdrift i oppgradering, men sykdom, messe, mange fridager og andre personell utfordringer hos Bildøy B&M, gjorde at vi ikke fikk utført planlagt arbeid.  Etter et avklarende møte i begynnelsen av juni, har det begynt å skje ting. 

Vi har utført en god del dugnad, og vil fjerne en bunnventil/sjøvanninntak på tirsdag 20 juni. Da er motor rommet klar for installasjonsarbeidet Bildøy B&M skal gjøre i første omgang. Vi planlegger at dette arbeidet gjøres først, slik at vi ikke trør oppå hverandre i båten. Det skal støpes en forlengelse på langsgående spant til motorfeste, og ny akslinghylse skal støpes fast. Deretter blir ny motor montert og koblet på aksling. Det blir også gjort en endring på flyndre for å tilpasse denne ny vinkel på akslinghylse. Dette er arbeid Bildøy B&M skal utføre.

Når dette er gjort, kan vi trø til med dugnad for blant annet legge ny dørk i motorrom, skifte dekk linning og bjelkestøtter, skifte rorhylse og nytt arrangement for styresylinder, koble nytt vanninntak, montere tanker, montere batterikasse, koble alt elektrisk til motor, montere lensepumper osv. osv. Vi jobber med en prosjektplan der alle oppgavene er listet. Denne blir lagt ut senere, og alle som mener de kan bidra, kan melde seg til dugnadsgruppen på Messenger. Mer informasjon om dette kommer.

Vi regner med Bildøy B&M bruker 2-3 uker på sin del av arbeidet, og med et grovt estimat på dugnadsarbeid til 3-4 uker, kan vi anta vi er på sjøen og i gang med terminturer i slutten av august/begynnelsen av september. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres. Båten er gammel og det er mange oppgradering vi velger gjøre nå som dekket er fjernet og all slitasje er synlig. Vi må be om tålmodighet og oppfordrer til å vedlikeholde dykkekompetansen på andre måter. Når vi er tilbake med oppgradert båt, kan vi drifte trygt og effektivt til beste for alle medlemmer, gjester og nykommere av sporten. Vi vil prøve å legge ut flere oppdateringer etter hvert som arbeidet skrider frem.

Legg igjen en kommentar