Statusoppdatering båt 10. mai

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte hvor det ble vedtatt at styret kunne ta opp lån til innkjøp av ny motor, gear og utbedringer på båten. Valg falt på Yanmar 4LHA-HTP, som nå er kjøpt og betalt.
Bildøy Båt og Motor vil starte arbeidet med å skifte motor så snart de får tid.

Klubben planlegger å på dugnad ordne ny dørk i motorrom, nye hyller for dieseltanker, ny plass for vannutskiller, batterikasse, slanger, batterikoblinger etc. Vi må koordinere arbeidet så vi kan gjøre vårt uten å forstyrre Bildøy B & M for mye i deres arbeid, men avventer plan fra dem. Vi kommer tilbake med innkalling til dugnadsarbeid når vi har en konkret plan.

Det er mange helligdager i mai og sommeren nærmer seg med stormskritt. Vi kan altså ikke si noe enda om når båten forventes i drift igjen. Vi takker alle medlemmer for tålmodigheten.