Innkalling til årsmøte 2023 (26. januar 2024)

Styret innkaller herved til årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb.

Tid og sted

Fredag 26. januar 2024 kl. 19.00 i klubbhuset i Apalvågen.

Praktisk info

Vi gjennomfører årsmøtet ihht. klubbens lovnorm (§ 13–16), som du finner her.
(Det er verdt å merke seg at man ikke kan avgi stemme ved fullmakt, så kun oppmøtte medlemmer har stemmerett på årsmøtet.)

Etter at møtet er gjennomført, legges det opp til en sosial samling med servering av fiskesuppe. Ta med ønsket drikke. Det er også mulighet for å overnatte i klubbhuset, om drikken inneholder alkohol og man ikke har sjåfør eller bor i gåavstand.

Meld gjerne fra i kommentarfeltet om du stiller, slik at vi har en idé om hvor mange som dukker opp. For overnatting blir det førstemann til møllen. (Sengeplass til 8.)

Agenda for årsmøtet

 • Behandle klubbens årsberetning og regnskap.
 • Behandle forslag og saker. 
 • Fastsette medlemskontingent for 2024.
 • Vedta budsjett for 2024.
 • Behandle klubbens organisasjonsplan.
 • Valg av styremedlemmer (de som er på valg i år)

Frister for forslag til saker og saksliste

Saker og forslag som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 12. januar til e-post post@ssdk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider.

Litt om å fremme forslag til saker

Forslag som omfatter endringer i klubbens lovnorm må meldes inne frist. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved godkjenning av saklisten, men vi foretrekker at alle saker man ønsker å ta opp meldes inn i forkant.

Det er selvfølgelig fritt frem å melde hvilken som helst sak til behandling på årsmøtet, men styret ønsker at årsmøtet først og fremst skal behandle saker som krever årsmøtevedtak, og ikke saker som kan behandles av styret.

Forslag skal inneholde:

 1. Dato for årsmøte og navn på idrettslag
 2. Navn på forslagsstiller
 3. Tittel på forslag/sak (F.eks. Endring av påmeldingsregler)
 4. Beskrivelse av forslaget. Skriv det i den ordlyden det ønskes vedtatt. 
 5. Begrunnelse for å fremme forslaget.

Hvis du ønsker å fremme forslag til større investeringer, så bør du innhente priser og legge ved et budsjett, slik at vi ved eventuelt flertall får inkludert det i budsjettet for 2024, som også skal vedtas.

Vi har tidligere hatt diskusjoner om det er lov eller ikke lov å endre på ordlyd i et forslag på selve møtet. Lovnormen sier at man skal behandle forslag og saker oppført på sakslisten. Vi har opplevd at en beskrivelse kan være noe uklart formulert, slik at det oppstår tvil om hva vedtaket egentlig betyr, eller at det ikke kan stemmes over slik det står (f.eks. at det er i strid med lovnorm). Det vil under saksbehandling på årsmøtet altså være mulig å endre ordlyd for vedtaket det skal stemmes over, eller å foreslå alternative vedtak til avstemming, så lenge man holder det innenfor saken som diskuteres. 

Styret vil gjennomgå alle forslag innen årsmøtet og vil komme med styrets innstilling til om forslaget bør vedtas eller ei. (Alle forslag legges uansett frem for årsmøtet ordrett slik de er meldt inn).

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret

NB. Kontingent for 2024 skal vedtas på årsmøtet og bør derfor ikke betales før etter årsmøtet er avholdt, sånn for ordens skyld. 

Én kommentar

Legg igjen en kommentar