Medlemskontingent for 2022

Det nærmer seg utsendelse av fakturaer for medlemskontingent og evt. kombikort/luftkort for i år.

Fakturaer sendes via eget system i KlubbAdmin og til den e-posten som medlemmer er registrert med under MinIdrett. Det er viktig at KID og kontonummer som står på fakturaen benyttes, da dette går via BuyPass og ikke direkte til klubbens driftskonto.

Dersom du er medlem og ikke mottok mail fra post@ssdk.no mandag 17. januar angående årsmøte, så har du sannsynligvis registrert feil adresse i MinIdrett.

Logg inn her for å oppdatere kontaktinfo: https://minidrett.nif.no/

Alle som ble halvtårsmedlemmer i fjor og kun betalte for medlemskap men fikk kombikort inkludert, vil nå faktureres også for kombikort. Send en mail om dere vil endre på dette.

Kontingent vil bli det samme som i fjor, med mindre årsmøtet bestemmer noe annet. (Det er ikke kommet forslag om å endre.)

Legg igjen en kommentar