Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb onsdag 22. juni

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Sotra Sportsdykkerklubb.  

Årsmøtet avholdes 22. juni kl. 19:00 på Google Meet. (Lenke sendes i innkalling på mail.)

Sak å behandle: Valg av nye styremedlemmer for 2022

Vi har dessverre kommet i en situasjon hvor vi kun er 4 av 6 medlemmer igjen av det styret som ble valgt på årsmøtet. Varamedlem Viljar Bjørnevik har steppet inn for avdøde Erik Arne Knudsen. Til den siste plassen har valgkomiteen innstilt Tore Vik. For at informasjonen i Brønnøysundregisteret skal oppdateres med korrekt info, må vi ha et årsmøtevedtak på valg av styre. 

Styrets forslag er å stemme inn Tore Vik og Viljar Bjørnevik som styremedlemmer frem til neste offisielle årsmøte i 2023. Vi tenker da vi at vi klarer oss uten vara for resten av året. 

Det er ikke anledning til å fremme flere saker.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sotra Sportsdykkerklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske  forpliktelser til Sotra Sportsdykkerklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

Vi trenger minst 6 deltagere til ekstraordinært årsmøte for at det skal bli vedtaksført. Meld deg på i denne tråden.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett  mv., se Sotra Sportsdykkerklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på mail post@ssdk.no, eller kontakt styrets leder Frank Robert Minde på mob. 45 39 33 38.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Sotra Sportsdykkerklubb

10 kommentarer

  1. Liten presisering: Jeg tenker det må være lov å komme med forslag til alternative løsninger, så lenge målet med møtet er å finne en løsning på hvordan vi skal erstatte bortfallede styremedlemmer. Når vi skriver at det ikke er anledning for å fremme andre saker, så betyr det ikke at det ikke kan fremmes andre vedtak på saken.

Legg igjen en kommentar