Agenda ekstraordinært årsmøte 22. juni 2022

Under følger agenda for møtet:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 5. Godkjenne forretningsorden
  Forslag: bruke samme forretningsorden som på ordinært årsmøte:
  https://ssdk.no/wp-content/uploads/2021/01/Forslag-til-forretningsorden-2021.pdf
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Behandle sak om nye styremedlemmer.

Styrets forslag er å stemme inn Tore Vik og Viljar Bjørnevik som styremedlemmer frem til neste offisielle årsmøte i 2023. Vi tenker da vi at vi klarer oss uten vara for resten av året. 


Valgkomiteens innstilling:
Å stemme inn Tore Vik og Viljar Bjørnevik som styremedlemmer, velge Morten C som midlertidig vara frem til neste årsmøte.