Agenda ekstraordinært årsmøte 22. juni 2022

Under følger agenda for møtet: Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene Velge dirigent Velge protokollfører Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  Godkjenne forretningsordenForslag: bruke samme forretningsorden

Read More »