Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 29.12.20

Årsmøtet avholdes digitalt i Teams fredag 29. Januar kl. 19:00.

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta budsjett for 2021.
 9. Behandle endringer i klubbens internkontrolldokument.
 10. Foreta følgende valg:
  • Nestleder
  • 2 styremedlemmer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  • Varamedlem valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Alle som skal delta på årsmøtet må melde om dette til Caroline på forhånd, enten til post@ssdk.no, caroluz82@gmail.com, eller send sms til 93836181. Oppgi da mailadressen du vi ha deltagelseslink tilsendt til. Før møtet ber vi om at alle leser gjennom vedlegget “praktisk info om gjennomføring av digitalt årsmøte”. Vi forsøker å holde oss til rådene fra NIF som ligger her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

Med vennlig hilsen

Styret ­