Faktura for kontingent 2021 er sendt ut

Nytt i år er at vi har tatt i bruk KlubbAdmin sitt fakturasystem, etter forskrift fra idrettsstyret i Norges Idrettsforbund. Hele forskriften kan leses her.

Faktura kommer derfor på mail til den adressen du har registrert i MinIdrett (eller som du oppga da du meldte deg inn i klubben).

Fakturaene går via Buypass, med eget KID-nummer og kontonummer. Det er viktig at du ikke setter kontingenten direkte inn på klubbens konto, men bruker fakturaen, som er knyttet direkte opp mot medlemsregisteret vårt. Da har vi oversikt over hvem som har betalt eller ikke, og slipper å operere med manuelle medlemslister. Det sikrer også at vi håndterer personopplysninger i tråd med GDPR.

Bakgrunnen for bestemmelsen fra Idrettstyret er å sikre kvalitet på medlemsdata, skape et korrekt grunnlag for rapportering, sørge for rettferdig fordeling av midler, og håndtere personinformasjonen riktig.