Koronavettregler for SSDK

Oppdatert etter styremøtet 8. juni 2020.
(Ingen endringer 15. juni)

Disse reglene er basert på regelverk fra NIF og NDF og helsemyndighetene, vi har tilpasset for vår aktivitet.

Les gjennom reglene før du melder deg på dykk. Du kan ikke være med på organisert klubbdykk hvis du ikke kan/vil følge regelverket.
 

Generelle regler

 • Hold 1 meters avstand
 • Ikke oppsøk klubbens fasiliteter om du er i karantene.
 • Ikke oppsøk klubbens fasiliteter om du er forkjølet, syk eller har andre symptomer på sykdom og redusert almenntilstand.
 • Hvis du har vært syk, forkjølet eller har hatt Koronasykdom (Gjelder også feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand), hold deg hjemme i henhold til gjeldene råd fra FHI.
 • Hold deg oppdatert på råd og pålegg fra myndighetene, FHI, NIF, NDF og klubben.

Termindykk

Påmelding:

For å klare 1 meters avstand, har vi satt midlertidig begrensning på 5 dykkere, pluss båtfører. Det er en fare for at det da blir venteliste. Påmelding legges ut en uke i forkant, førstemann til mølla gjelder. Hvis du melder deg av må du ringe båtfører eller neste person på venteliste (så snart som du melder deg av)

Luftfylling:

Kun en person ved fyllepanelet om gangen. Hender skal vaskes godt med varmt vann og såpe både før og etter bruk av fyllepanel, kontaktflater skal desinfiseres mellom hver fylling.

Før dykket:

 • Ikke berør hverandres utstyr. Utstyr rigges ferdig på kaien og man må selv bære dette ned i båten. (Vent på tur)
 • Ikke gå nærmere hverandre enn en meter (gjelder ikke samboere)
 • Båtfører peker ut hvor dykkerne skal sitte i båten. Når man først har satt seg i båten, skal man holde seg på angitt plass og ikke bevege seg rundt på dekk eller inn i styrehus.

 

I båten:

 • Buddysjekk skal gjøres visuelt.
 • Det skal ikke spyttes i maske når man er i båten, dette gjøres i overflaten.
 • Styret anser det som lav smitterisiko å få hjelp til å lukke en glidelås o.l. så lenge man ellers holder 1 meter avstand. 

 

Etter dykket:

 • Båtfører kan ta i mot utstyr når dykkerne skal opp i båten, hvis dette er helt nødvendig. (Husk håndsprit etterpå).
 • Dykkerne setter seg tilbake på angitt plass.
 • Unngå snyting/spytting osv.
 • Båtfører desinfiserer utstyr som flere har tatt på.

 

Skylling av utstyr:

 • Skyllekar skal ikke brukes, bruk spyleslange.
 • Hold avstand, vent på tur.
 

Privat lån av båten

Klubbens godkjente båtførere kan låne båten til private dykketurer, så lenge overnevnte regler følges.

Bruk av klubbhus

Alle med nøkkel har tilgang til klubbhus og fyllepanel. Styret kan ikke garantere for at berøringsflater i klubbhus er fri for smitte, uten å innføre strenge vaskerutiner og adgangskontroll. Det er derfor opp til hver enkelt å beskytte seg mot eventuell smitte.

Maksimalt 8 personer skal oppholde seg i huset samtidig – hold 1 meters avstand.

 • Ikke opphold deg i huset mer enn nødvendig.
 • Ta med egen antibac hvis mulig!
 • Vask hendene godt, og ofte. Selv om du ikke er syk, kan du ha vært borti flater eller annen kontakt med virus.
 • Unngå om mulig å ta direkte med hånden når du tar på dørhåndtak, fyllepanel og andre steder som andre tar på.
 • Vask berørte overflater før huset forlates (fyllepanelet, slanger/kraner, dørhåndtak).
 • Ved privat leie, sørg for skikkelig utvask, spesielt av berøringsflater som dørhåndtak o.l. (husk kjøleskap).